Skip to content

johan van bever

advertentie

De bewoners van Zonnegem hebben een uiteenzetting gekregen over de pas afgeronde restauratiewerken aan de Sint Stefanuskerk.
Met tal van foto's werden de werken uitgelegd. Het dossier betrof de restauratie van de daken en aanverwante werken. De werken werden bij aanbesteding geraamd op 198.000 euro. 30% daarvan werd betaald door de Vlaamse overheid, de rest door de gemeente. Het ziet er echter naar uit dat de eindafrekening, die binnenkort binnen loopt, iets lager zal zijn, een unicum in de wereld van openbare aanbestedingen. Naast de daken werden ook de vier gevels van de toren gereinigd. De rest van de kerk kan eventueel volgen in een volgende fase. De eerste fase van de restauratie is nu gedaan. De tweede fase is het schilderen van het interieur. Kerk- en gemeentebestuur zitten hierover samen om te bekijken wanneer die werken zouden uitgevoerd kunnen worden.