Skip to content

johan van bever

advertentie

Het gemeentebestuur van Sint Lievens Houtem wil geen profiteurs op de Livinusfeesten. Wie een graantje wil meepikken zal hiervoor ook zelf een inspanning moeten doen. Het gemeentebestuur heeft een verbod uitgevaardigd op gelegenheidsverkoop van sterke dranken op of palende aan het openbaar domein. De gemeente doet inspanningen om een mooi programma aan te bieden en heeft de catering uitbesteed aan een traiteur die de gemeente op zijn beurt zal vergoeden zegt burgemeester Lieven Latoir. Het is niet de bedoeling dat er geprofiteerd wordt en dat de gemeente niets aan de Livinusfeesten overhoudt.

Gelegenheidsterrassen zijn mogelijk mits de handelaars hiermee de eigen handelszaak uitbreiden, een machtiging verkrijgen en een belasting betalen. Er wordt gerekend per vierkante meter met een maximum van 75 euro. Als het terras door regen niet gezet kan worden hoeft er niet betaald te worden.
Er is een verbod op het aanbrengen van promotiemateriaal. Mits een machtiging kan het wel maar dat kost 500 euro per tien vierkante meter. Er is vermindering wanneer het gaat om promotiemateriaal gekoppeld aan acties die een meerwaarde bieden aan het evenement.
Alle aanvragen dienen voor 15 juni gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen van Sint Lievens Houtem.