Skip to content

johan van bever

advertentie
De Provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het voormalige stort van Vlierzele voorlopig vastgesteld.


Het plangebied is gelegen nabij de dorpskern van Vlierzele en langsheen de E40. Ten oosten van de stortplaats is de lintbebouwing van het gehucht Uilenbroek gesitueerd. Het plangebied omvat de deponie van Vlierzele, stort De Letter en enkele percelen van particuliere eigenaars. De totale oppervlakte van het plangebied is 42 ha. Het PRUP beoogt een herbestemming van de nabestemming van het volledige ontginningsgebied. Momenteel is de nabestemming landbouw. Deze functie is echter voor een groot deel achterhaald door de dunne afdekkingslaag van de deponie en de aanwezigheid van de leidingen van gas en perfolaat net onder het oppervlak. De grootte van het terrein is groot genoeg voor de aanleg van een 9 holes golfterrein met oefenschool. Ten opzichte van het aanvankelijke plangebied met enkel de deponie van Ilva is de oppervlakte uitgebreid met het zuidelijk deel van het ontginningsgebied (stort De Letter en enkele particuliere percelen). Daardoor overschrijdt het plangebied de oppervlakte van 40 ha. De herbestemming van de nabestemming van het ontginningsgebied omvat ook de planologische bevestiging van enkele achtertuinen.