Skip to content

johan van bever

advertentie

De gemeente Sint-Lievens-Houtem voert de subsidie voor sportinfrastructuurwerken door lokale sportclubs opnieuw in.

 

Deze subsidie bestond tot 2010. Het was bedoeld om de lokale sportverenigingen een steuntje te geven wanneer zij hun infrastructuur renoveerden. Vanaf dit jaar wordt opnieuw geld in het budget voorbehouden voor clubs die willen bouwen, renoveren of aankopen. De voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is dat de club moet erkend zijn door de sportraad en over een jeugdwerking beschikt. De sportinfrastructuur moet gelegen zijn op het grondgebied van Sint-Lievens-Houtem. Wie over een gemeentelijk terrein beschikt dat paalt aan de eigen accommodatie wordt uitgesloten. Er worden geen subsidies verleend voor aankoop van sportuitrusting of verfraaiingsmaterialen zoals verf of meubilair. De toelage bedraagt maximum 75% van de goedgekeurde facturen. De aanvraagdossiers moeten voor 1 september ingediend worden. Het bedrag zal afhankelijk zijn van de beschikbare middelen in de begroting met een maximum van 5.000 euro per aanvrager.