Skip to content

johan van bever

advertentie
De jeugdraad en de jeugddienst van Sint-Lievens-Houtem hebben een nieuw jeugdbeleidsplan klaar voor de komende drie jaar. Het plan werd goedgekeurd tijdens de laatste gemeenteraad. Naast “de brandveiligheid van jeugdlokalen” was  “jeugdcultuur” een prioriteit. Er werd overlegd met de cultuurdienst en een belangrijk resultaat is dat jongeren vanaf dit seizoen in het cultuurcentrum een nog grotere korting krijgen voor het bijwonen van een voorstelling.

Jongeren tot en met 25 jaar krijgen op deze manier nog eens 25 percent korting op het laagste tarief. Een ander en erg bijzonder resultaat is de opstart van een nieuw en ambitieus project: De Nachtshift. Op zaterdag 12 februari zijn jongeren baas in het cultuurcentrum. Zij krijgen de kans om zelfstandig een cultureel nachtevenement te organiseren.

De jeugddienst, de jeugdraad en CC De Fabriek roepen de jon,geren op om mee te werken en ideeën te lanceren. Een eerste overlegmoment vindt plaats op dinsdag 26 oktober om 20 uur in jeugdhuis Reflex in de Fabriekstraat.