Skip to content

johan van bever

advertentie
Gemeenten op dezelfde lijn rond 'wonen'
De gemeenten en OCMW's van Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Erpe-Mere en Haaltert hebben samen een intergemeentelijke woonwijzer opgericht.

De regio staat bekend om zijn groot aantal eigendomswoningen, zijn beperkte huurmarkt, een verhoudingsgewijs groot aantal woningen met een slechte woonkwaliteit en een zeer laag aantal sociale huurwoningen. Verschillende diensten zijn met 'wonen' bezig en het is niet eenvoudig om iedereen op dezelfde lijn te hebben. Elke gemeente apart is niet bij machte om aan alle problemen het hoofd te bieden of er een oplossing voor uit te werken.

Om hieraan tegemoet te komen hebben de vier gemeenten de intergemeentelijke woonwijzer opgericht. Het project wordt grotendeels gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Binnen deze structuur wordt een woonoverleg georganiseerd, op lokaal en intergemeentelijke niveau. De bedoeling is om een gerichte visie en een doelmatig beleid op te stellen. Door het woonbeleid over een ruimere regio uit te werken, kunnen nieuwe ideeën ontwikkeld en bestaande problemen gezamenlijk benaderd worden.

In elke gemeente zal er een huisvestingsambtenaar aangesteld worden. Daarbovenop komt er een coördinator die de inspanningen van de vier gemeenten doet samensmelten. Er zijn plannen om in elke gemeente een woonloket in te richten waar alle inwoners terecht kunnen voor informatie en de vier gemeenten gaan hun subsidies herbekijken of actualiseren.

'Het is een zeer ambitieus project en de vier gemeenten zijn zeer enthoesiast' vertelt de Houtemse schepen Sofie Boeykens. Zij verwacht volgend jaar al de eerste zichtbare resultaten. De vier gemeenten kunnen elkaar kruisbestuiven met ideeën en iedereen kan van elkaar leren benadrukt de Herzeelse schepen Jo De Loor. Het eerste werk wordt nu een inventarisatie.