Skip to content

johan van bever

advertentie
In het kader van de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem heeft de gemeente gunstig advies gegeven over de voorliggende plannen. Er komt een fietspad op de oude spoorwegbedding tussen Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. Het wordt een  alternatieve autovrije route voor de Houtemstraat in Oosterzele en Bruisbeke in Sint-Lievens-Houtem. Gebruikers komen onderweg een picknickzone tegen.

Er komt tweesporenbeton tussen Hoeksken en Espenhoek. De Benedenstraat in het verlengde van Wisselmaat zorgt voor een nieuwe recreatieve verbinding tussen de Benedenstraat en de Lege Hellesemweg over de Cotthembeek. Voor de recreant wordt een lus gemaakt rond het centrum van Bavegem. De Hagelkouter, Ossenbroek, Bernard Kempstraat en 's Hondshuffel worden in tweesporenbeton aangelegd. Tegelijk worden op verschillende plaatsen erosiebestrijdingswerken uitgevoerd. Dit is een eerste fase van de ruilverkavelingswerken.

Later zullen nog meer ingrepen gebeuren.