Skip to content

johan van bever

advertentie
Donderdag 24 maart is de ‘Europese Dag van de Hoffelijkheid in het Verkeer’. Tegelijk start de gemeente Sint-Lievens-Houtem met de campagne ‘Houtem Hoffelijk’, naar aanleiding van de wegenwerken die momenteel en de komende jaren het Houtemse straatbeeld plaatsvinden.

De wegenwerken vragen en eisen inspanningen van de gemeentelijke diensten, de lokale handelaars en van de bevolking.  Hoewel de aannemers en de gemeente de hinder zoveel mogelijk tot een minimum beperken, is geen hinder bij de werken een utopie. Begrip en geduld wordt dan ook van ons allemaal gevraagd.

Het gemeentebestuur wil de Houtemnaars en de bezoekers stimuleren om zich van hun hoffelijkste kant te laten zien en hun respect voor medebewoners en bezoekers in daden om te zetten. Hiervoor zijn speciale borden ontworpen.

Houtem Hoffelijk is een oproep om niet hinderlijk te parkeren, om begrip op te brengen voor ieders veiligheid, de buren die minder goed te been zijn te helpen bij het plaatsen van huisvuilzakken en geen hinder te veroorzaken voor de aannemers.