Skip to content

johan van bever

advertentie
Buurtbewoners van kippenlegbatterij Vermeulen in de Steenbergstraat in Zonnegem hebben een vijftigtal bezwaarschriften ingediend tegen de aanvraag tot verlening van de milieuvergunning van het bedrijf. Ze klagen vooral over geurhinder. De bewpners gaan naar eigen zeggen al lang gebukt onder de geurhinder van het bedrijf. Vooral met warm weer of met zuidoostenwind is de kippengeur niet te harden. Bij goed weer kunnen de buurtbewoners zelden een namiddag of avond in de tuin doorbrengen.

In het bedrijf zitten momenteel 32.000 kippen. Met de nieuwe normen die meer ruimte voorzien voor legkippen, zal dat aantal verminderen naar 27.000. De uitbater wijst er op zijn dat zijn bedijf in landbouwzone ligt en dat hij een hoge schouw liet bouwen om geurhinder te beperken. Nog volgens de uitbater zijn het vooral de nieuwkomers die klagen. Zij vergeten dat ze in een landbouwgebied zijn komen wonen.