Skip to content

johan van bever

advertentie
Op de bedrijfsgebouwen van Inex in Bavegem werden meer dan 5600 fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd,  een investering van 3 miljoen euro. De opbrengst groene energie van deze INEX-zonnepanelen is vergelijkbaar met het verbruik van meer dan 250 gezinnen. Met de opgewekte energie zal op jaarbasis meer dan 600 ton CO2-uitstoot worden vermeden. Dit komt overeen met een CO2-uitstoot van 100 auto’s die 1 keer rond de wereld rijden.