Skip to content

johan van bever

advertentie
In de strijd tegen wateroverlast in Zonnegem zal er ter hoogte van de Gentsestraat een overstromingszone aangelegd worden dor de Vlaamse Landmaatschappij. In Bavegem komt er een recreatief wandel- en ruiterpad tussen de Benedenstraat en de Lege Hellesemweg. Dat is gezegd tijdens de infovergadering over de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem, bijgewoond door zowat 400 geïnteresseerden.

Op individuele vragen werd tijdens deze infovergadering niet ingegaan. Alle eigenaars en gebruikers ontvangen binnenkort een aangetekend schrijven met een voorstel van nieuwe percelen. Wie met specifieke vragen zit kan daarvoor terecht op een resem zitdagen van de VLM. Die vinden plaats op 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 en 17 juni van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur in CC De Fabriek. Hetzelfde gebeurt in het sportcentrum op 20, 22, 23, 24, 28 en 29 juni.