Skip to content

johan van bever

advertentie
Vanaf maandag 29 augustus beginnen betonneringswerken op enkele wegen in het ruilverkavelingsproject Sint-Lievens-Houtem. Op die wegen zal er de komende drie weken geen verkeer mogelijk zijn. Deze wegen zijn: tussen Bernard Kempstraat-Uilenbroek-Diepenborgstraat, tussen Bussegem en Ossenbroeck, Hagelkouter, tussen Hoeksken en Espenhoek en in 's Hondshuffel.

Sinds mei van dit jaar zijn de waterwerken in uitvoering. In Zonnegem en aan de Wettersesteenweg zijn de werken al uitgevoerd, de werken in Bockstaele zijn aan de gang. Sinds 2 augustus zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van de wegen in het ruilverkavelingsproject. De eerste tweesporenbetonwegen worden komende week gegoten.

Het ruilverkavelingsproject ligt op het grondgebied van Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Erpe-Mere en Lede. Met het project investeert de Vlaamse overheid samen met de gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen in de omgevingskwaliteit van de regio door de uitvoering van een pakket inrichtingwerken. Het gaat om maatregelen voor de verbetering van de landbouwstructuur, landschapszorg, natuurbehoud, verkeersveiligheid, archeologie en recreatie.

De waterwerken schieten goed op. Bij grote neerslag zijn er overstromingen ter hoogte van de woningen in de Gentsestraat in Zonnegem. Om dit knelpunt op te lossen, werd een overstromingszone aangelegd stroomopwaarts van de Gentsestraat. De oude overwelving van de Bijlokebeek op de hoek van de Wettersesteenweg en de Nederweg in Sint-Lievens-Houtem werd vervangen.

Door een constructie op de Bijlokebeek wordt de doorstroming van het water beperkt en opgehouden. Ter hoogte van de Heistraat in Oosterzele en ter hoogte van Bockstaele in Sint-Lievens-Houtem komt plaatselijk wateroverlast voor. Dit komt door de snelle afvloei van water van de kouter naar de lager gelegen bebouwing. De aanleg van een gracht met dwarsschotten zal de stroomsnelheid van het water verminderen en het water tijdelijk stockeren.