Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeente Sint-Lievens-Houtem gaat de gebouwen waarin Stekelbees de buitenschoolse kinderopvang organiseert aankopen. Dat was vorig jaar bij de ingebruikname afgesproken met de eigenaar, de Dekenale Werken Herzele. Momenteel worden de gebouwen aan Rot in Letterhoutem door de gemeente gehuurd. De gemeenteraad besloot om de aankoopoptie te lichten en over te gaan tot de aankoop van het gebouwencomplex. Alleen Lieven Coppens van Vlaams Belang is tegen de aankoop. Hij ziet meer brood in een verderzetting van de huurovereenkomst.

Parochiefeest en sneukeltocht voor De Kring Vlierzele
In Vlierzele vond zondag een sneukeltocht en een parochiefeest plaats ten voordele van de herstellingswerken aan De Kring.

De gemeenteraad van Sint-Lievens-Houtem heeft voor de herinrichting van het Marktplein de overeenkomst met het eerder aangeduide architectenbureau goedgekeurd. Dat betekent dat nu werk kan gemaakt worden van een uitgewerkt plan. Dit zou tegen december moeten klaar zijn. In mei volgend jaar wordt een definitief voorontwerp verwacht. Intussen worden enkele studies uitgevoerd. Zo zal onderzoek gebeuren naar de verkeerscirculatie, het parkeren, een uitbreiding van het gemeentehuis en het realiseren van een beperkt aantal parkeerplaatsen onder het marktplein. De opmaak van het masterplan zal 118.602 euro kosten.

De gemeente Sint-Lievens-Houtem kan geen stimulerend beleid voor nieuwe bedrijvigheid voeren want er is geen plaats om nieuwe bedrijven te vestigen. Dat zegt het provinciebestuur in haar overwegingen bij de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Herman Meganck wordt de nieuwe pastoor van de parochies Sint-Michiel van Sint-Lievens-Houtem, Heilig Kruisverheffing van Letterhoutem, Sint-Onkomena van Bavegem en Sint-Stefanus' Vinding van Zonnegem. Hij volgt Pierre De Vidts op die Deken is benoemd in het dekenaat Hamme.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint Lievens Houtem goedgekeurd, op uitzondering van het beleid rond zonevreemde woningen. Binnen groeperingen zonevreemde woningen kunnen geen nevenfuncties worden toegelaten.