Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeente Oosterzele werkt verder aan zijn herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. Omdat het bestuur in de toekomst nog tal van acties rond trage wegen wil ondernemen en zich wil onderscheiden van al bestaande werkgroepen zoals bijvoorbeeld de vzw Trage Wegen, koos het bestuur ervoor om onder de naam 'Recreatief en a(ttra)ctief via de Trage Weg' verder te werken. Schepen voor Mobiliteit en Verkeer Christ Meuleman zal dit overleg in goede banen leiden.

Vrijwilligers verkenden de afgelopen maanden de wegen op het terrein. Het resultaat van dat werk werd een kaart met een bijhorende vragenbundel. Tijdens een infovergadering in oktober legde het bestuur die vragenlijst voor aan de lokale bevolking om mee te helpen denken over de toekomst van het netwerk aan trage wegen. Het bestuur ontving een dertigtal ingevulde evaluatiebundels. Op basis van de wenselijkheidskaart en adviesnota zal de Gemeente keuzes maken om voor het gebied Gijzenzele, Moortsele en Landskouter een 'Trage Wegen Netwerkkaart’ te realiseren.

Het gemeentelijk overleg zal ook starten met de inventarisatie van het tweede projectgebied, het oppervlaktedeel van de gemeente ten oosten van de N42.