Skip to content

johan van bever

advertentie
De Groen-mandatarissen uit de vier gemeenten van de politiezone Rhode en Schelde (Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele) dienden gezamenlijk klacht in tegen het besluit dat eind 2013 in elke betrokken gemeenteraad is genomen over het artikel uit de GAS-reglementering dat niet alleen een verbod instelt op het oplaten van wensballonnen, maar ook het hinderlijk spelen van kinderen op openbare plaatsen verbiedt. Dat laatste kindonvriendelijk element is een brug te ver voor de Groenen.

'Onder het mom van het verbod op het oplaten van wensballonnen wordt een knettergek verbod op het spelen van spelletjes ingevoerd' zegt gemeenteraadslid Michiel Van Der Heyden. 'In Oosterzele hebben we altijd onze twijfels gehad over de huidige reglementering. Niet alleen is de leeftijd al verlaagd tot 14 jaar en daardoor in strijd met het Verdrag van de Rechten van het Kind, het geheel laat ongelooflijk veel ruimte voor willekeur omdat het begrip 'overlast' nergens goed is gedefinieerd'.

De Oosterzeelse burgemeester Johan Van Durme heeft zo zijn eigen idee over de heisa die Groen maakt. ' Indien “een kind” 16 jaar is of ouder en nog het spelleke “ schipper mag ik overvaren?” speelt of ” knikkert” op de openbare weg dan is dat toch echt hinderlijk. Of niet? Want jonger dan 16 valt men niet onder de GAS reglementering. Mogen politieke spellekes dan ook in het openbaar(media)? Of moet men dan jonger zijn dan 16? Wanneer is dat hinderlijk?'