Skip to content

johan van bever

advertentie
Voorlopig komt er in Oosterzele geen wijziging aan het gas-reglement waar het gaat over het spelen van een spel op openbare plaatsen die voorbijgangers zou kunnen hinderen. Ook in Oosterzele vroeg Groen om die bepaling te schrappen.

Volgens schepen Jan Martens (N-VA) misleidt Groen de publieke opinie door te spreken van spelende kinderen terwijl het reglement slaat op personen die ouder zijn dan 16 jaar. Het gas-reglement moet voorkomen dat oudere jongeren en volwassenen het de kinderen moeilijk maken om te spelen of dat zij voor allerlei ergernissen en overlast zorgen. 'We moeten kunnen optreden als dat nodig is'.

Schepen Marleen Verdonck (CD&V) benadrukt dat de gemeente allerlei initiatieven neemt ter bevordering van het spelen. 'Een spel wordt nooit verboden als er geen schade wordt berokkend of wanneer de straat niet versperd wordt. Deze bepaling moet de veiligheid garanderen'.

Groen-raadslid Michiel Van der Heyden hoort in de aangehaalde argumenten geen reden om de bepaling in de politieverordening te bewaren en vraagt de schrapping. 'Alle genoemde mogelijke overlast wordt al gedekt door andere bepalingen in het reglement. Wanneer kinderen vrij willen spelen op openbare plaatsen, moet het reglement geschrapt worden.'

Burgemeester Johan Van Durme (CD&V) zat over de zaak al samen met de drie andere burgemeesters in de politiezone. 'We gaan het reglement niet wijzigen. Eerst en vooral willen we het standpunt van de gouverneur afwachten naar aanleiding van de klacht dat Groen tegen het reglement indiende. In twee jaar tijd is er nog geen enkel kind beboet geweest omdat het speelde. Een werkgroep is belast met de evaluatie van het gas-reglement. Die werkgroep wordt binnenkort opnieuw samengeroepen en deze bepaling zal daar besproken worden'.