Skip to content

johan van bever

advertentie
In het komende voorjaar beginnen de werken voor de vernieuwing van de trottoirs in het centrum van Gijzenzele.  De werken zullen net geen 200.000 euro kosten.  Er is bekeken welke delen van de bestaande trottoirs behouden konden blijven. De rest wordt vernieuwd op dezelfde manier als zoals de trottoirs er nu bij liggen. De bomen zijn intussen verwijderd. Er kwamen immers veel meldingen van worteldruk onder de tegels. Eind 2015 komen er andere bomen met wortels die dieper de grond in gaan. Er komen ook minder bomen terug dan er vroeger stonden. Tijdens een volksvergadering kwam de vraag om op de grasbermen grasdallen aan te leggen. Dat zou een oplossing bieden tegen putten en modder, veroorzaakt door parkerende wagens. Het aanleggen van grasdallen zou de kostprijs echter met twee derden de hoogte in jagen omdat de onderbouw ervan dezelfde is als bij een gewoon trottoir. Bovendien zal men op grasdallen ook sneller parkeren dan op een gewoon trottoir. Op het trottoir parkeren levert een boete op van 110 euro en de politie zal daar in de toekomst streng op toezien.