Skip to content

johan van bever

advertentie
De Provincie heeft het ontwerp voor de restauratie van de Windekemolen in Oosterzele goedgekeurd. 

Door een ondeskundige restauratie eind de jaren '80 vertoont de Windekemolen te Oosterzele diverse constructieve en technische problemen. In 2005 is de molen van zijn staak gehaald nadat het gevaar op instorten te groot was geworden. Metingen door het Provinciaal Molencentrum wezen uit dat het molenkot 7 cm gezakt was sinds 1995. Ook het hangereel van het steenrecht is gebroken, de windpeluw is gekanteld en de verbinding tussen windweeg en zijwegen is opengegaan. Wegens het niet draaien en malen kregen de houtworm en de boktor vrij spel. Ook het balkon liet het in 2002 afweten. Voor de restauratie kon tot eind 2014 nog een restauratiepremie bekomen worden. Onroerend Erfgoed gaf reeds een gunstig pre-advies voor de werken. De subsidie zal benaarstigd worden, desnoods via juridische weg. Het ontwerp omvat de restauratie van het staande werk van de houten staakmolen. De raming bedraagt 278.905 euro.