Skip to content

johan van bever

advertentie
De Vlaamse overheid heeft instandhoudingsdoelstellingen goedgekeurd en wil daarmee de stikstofproductie van veeteeltbedrijven aan banden leggen. Hier en daar bedreigt dat bestaande bedrijven, ook in Oosterzele.
Zo heeft iedere veeteler in Vlaanderen een groen, oranje of rode PAS (pragmatische aanpak stikstof)-brief gekregen. Dit betekent dat bedrijven met een brief met code rood met sluiting bedreigd worden bij het hernieuwen van de vergunningen. Zo zijn er heel wat bedrijven in Vlaanderen. Bij code oranje moet er worden bewezen dat er stikstofreductie is bij hernieuwing van de milieuvergunning. Dat betekent concreet dat die bedrijven moeten inkrimpen. Veeteeltbedrijven met code groen mogen verder uitgebaat worden, maar bij een uitbreiding van de vergunning kunnen die ook in de problemen komen als ze te dicht bij een habitat-gebied liggen. Zo zijn er in Oosterzele, Melle en Merelbeke enkele bedrijven met een oranje PAS-brief. 'Het zijn jonge bedrijfsleiders met al dan niet een gezin die van vandaag op morgen in een heel onzekere situatie terechtkomen' betreurde men op een samenkomst van de Bedrijfsgilde in Scheldewindeke . 'Zij liggen plotseling te dicht bij een natuurgebied. De overheid schept bovendien geen duidelijkheid over bijvoorbeeld vergoedingen, compensaties of minwaarde van het bedrijf'.