Skip to content

johan van bever

advertentie
Het bezoek van de gouverneur en de Deputatie in Oosterzele heeft geen knelpunten opgelost omdat de bevoegdheden elders liggen.  Gemeente en provincie zullen er bij de Vlaamse overheid op aandringen snel werk te maken van het cruciale probleem van de N42;, vooral dan in Gijzenzele, en van de aanleg van het fietspad langsheen de spoorweg doorheen het Aalmoesenijebos in Landskouter. Daar wil men het Agentschap Natuur en Bos overtuigen dat dit fietspad daar gewenst is, ondanks de natuurwaarden die er doorkruist zouden worden. 'Het geld ligt klaar voor dat fietspad' zegt gedeputeerde Alexander Vercamer. 'Maar het mag er niet komen van Natuur en Bos. We gaan nog eens opnieuw proberen er uit te geraken en hopen op de redelijke oplossing. We zullen ook de alternatieve fietsroutes berekenen op kostprijs en hopen dat we daarmee het Agentschap zullen overtuigen. Een ander tracĂ© zal ongetwijfeld veel duurder zijn. Langs de spoorweg is er geen niveauverschil terwijl we op een ander en heuvelachtig parcours kunstwerken gaan moeten aanleggen om het fietspad te realiseren'. De deputatie is vol lof over de archiefwerking in de gemeente Oosterzele en spoort aan om het archief verder te beheren en te ontsluiten in samenwerking met andere gemeenten. Zo is er bijvoorbeeld nu al de erfgoedcel Viersprong dat uit zes gemeenten bestaat. Met de integratie van het OCMW in de gemeente in het vooruitzicht beslist Oosterzele nu al om een gezamenlijke financieel beheerder aan te stellen. Het is een eerste stap in de samenvoeging van gemeente en OCMW. Oosterzele was de eerste Oost-Vlaamse gemeente die een inclusief speelplein aanbood. Dat betekent dat ook kinderen met een beperking konden deelnemen aan de gewone speelpleinwerking. De provincie heeft de afgelopen jaren hiervoor monitoren opgeleid en blijft dat toen tot en met 2016. Daarna wordt dat Vlaamse bevoegdheid. De Vlaamse overheid heeft echter beloofd om de organisatie van die opleidingen verder te zetten. foto op https://www.facebook.com/photo.php?fbid=931863363492460&set=a.493428574002610.119499.100000064164079&type=1&theater