Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeenteraad van Oosterzele keurde unaniem een principevoorstel van oppositiefractie Open Vld plus goed over het plaatsen van aankondigingsborden langs invalswegen.
Dit zou het aankondigen van activiteiten voor verenigen een stuk moeten vergemakkelijken. Het bestuur beloofde, door toevoeging van een klein amendement, een onderzoek terzake af te ronden tegen eind dit jaar. Open Vld plus wil een mix van 2 aankondigingsborden gerealiseerd zien in de gemeente legt gemeenteraadslid Filip Michiels uit. 'Enerzijds op grote invalswegen vaste grote bordenconstructies in hout of metaal waar individuele kleinere borden of spandoeken onder elkaar kunnen worden op aangebracht. Zowel gemeentelijke verengingen als het gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf zouden via deze weg hun activiteiten en boodschappen kunnen overbrengen aan de bevolking. Op meer centrale locaties in de gemeente zou er naar gestreefd worden om traditionele “plakborden” voor affiches te voorzien'.