Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeente Oosterzele laat het 'burgemeestersconvenant' voor wat het is, tegen de zin van Groen.
Bij de ondertekening van dit convenant verplicht de gemeente zichzelf om in de strijd tegen de klimaatsverandering de uitstoot van CO2 binnen de gemeente te verlagen met 20% tegen 2020. In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2015 stelde Groen-fractieleider Michiel Van Der Heyden voor dat burgemeester Johan Van Durme, als vertegenwoordiger van de CD&V-N-VA meerderheid, het burgemeestersconvenant zou ondertekenen. Het CD&V-N-VA bestuur vroeg in februari bedenktijd. Na 4 maanden beslist het bestuur nu om het convenant niet te ondertekenen. Volgens het gemeentebestuur van Oosterzele is er geen geld en personeel genoeg om zo'n convenant uit te voeren. Om tot het verplichte actieplan te komen, dient er voorafgaandelijk heel wat gespecialiseerd analysewerk te gebeuren. De provincie Oost-Vlaanderen en/of Eandis biedt ondersteuning, maar de gemeente is verantwoordelijk voor het aanleveren van de eigen gegevens. 'Oosterzele beschikt hiervoor niet over een gespecialiseerd ambtenarenapparaat zoals de ons omringende centrumsteden' zegt burgemeester Johan Van Durme. 'Het convenant legt aan de deelnemers een zeer strakke timing op om aan de verplichtingen te voldoen, waardoor de gemeente de uitvoering van de acties niet zelf in de hand heeft. Het bestuur is zich bewust van de klimaatproblematiek en blijft inzetten op energiebesparing en duurzame mobiliteit. Daartoe worden alle projecten en gelegenheden die voorkomen gescreend op duurzaamheid. De voorkeur gaat echter uit om de beschikbare middelen en personeel in te zetten om de voortdurende screening uit te voeren, zonder de rapporteringsverplichtingen en de kostenverhoging die onmiskenbaar samengaan met het ondertekenen van het convenant'. Groen noemt de beslissing een gemist kans. 'Maar liefst 189 Belgische steden en gemeenten ondertekenden dit convenant wel en doen hun deel in de strijd tegen de klimaatsverandering. Dat het bestuur van Oosterzele aanhaalt reeds in te zetten op energiebesparende maatregelen als argument om niet te ondertekenen, terwijl ze alle gemeentelijke subsidies voor dit soort maatregelen afschaften in 2013, is erg cynisch'.