Skip to content

johan van bever

advertentie
In Oosterzele vraagt oppositiepartij Groen aan het schepencollege om af te zien van de bomenkap in de Korenbloemstraat. In het kader van het bomenplan worden daar gezonde bomen gekapt. Volgens het bestuur staan ze te dicht bij elkaar. De oude bomen worden gerooid en er worden nieuw bomen geplant voor een beter resultaat. Groen is het daar niet mee eens en verwijst naar een beslissing in de gemeenteraad waarbij schepen Els De Turck twee jaar geleden beloofde dat het bomenplan op de gemeenteraad zou voorgelegd worden. Volgens Groen is dat niet gebeurd en dient eerst de gemeenteraad zich over het plan uit te spreken voordat er bomen gekapt worden. Groen wil ook dat de brieven die hieromtrent naar buurtbewoners gestuurd worden, ook overgemaakt worden aan de gemeenteraadsleden.