Skip to content

johan van bever

advertentie
Het OCMW van Oosterzele gaat op zoek naar meer plaatsen om vluchtelingen op te vangen.
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in Europa nam de federale overheid het initiatief om bijkomende opvang te organiseren en te financieren. De OCMW’s kregen de vraag om de opvangcapaciteit in de lokale opvanginitiatieven (LOI’s) uit te breiden. Het OCMW van Oosterzele wenst de oproep te beantwoorden door extra plaatsen te creëren. Momenteel kan het OCMW in zijn opvanginitiatief maximum 9 asielzoekers opvangen, verdeeld over drie woongelegenheden (appartementen). Momenteel wordt onderzocht of het aantal opvangplaatsen als LOI opnieuw uitgebreid kan worden. De opgevangen gezinnen ontvangen er materiële steun en begeleiding.