Skip to content

johan van bever

advertentie
Er komt in Oosterzele een belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk.


Er wordt jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid aan drukwerk gedeponeerd in de brievenbussen van de inwoners van de gemeente Oosterzele. Het gemeentebestuur kan dit niet als milieuvriendelijk beschouwen. Daarom is er een belastingreglement vastgesteld op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkgestelde producten. Oosterzeelse erkende verenigingen en handelszaken worden vrijgesteld van deze belasting. De andere al bestaande belastingen in Oosterzele blijven gelijk. Enkel de gemeentelijke tarieven op de afgifte van bepaalde administratieve stukken worden licht aangepast vanaf 2016.