Skip to content

johan van bever

advertentie
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpskernen werd donderdagavond besproken en goedgekeurd op de gemeenteraad van Oosterzele.

Het plan onderging enkele grondige bijsturingen, onder meer na ernstige bezwaarschriften van Open Vld plus en een aantal inwoners. Het plan beoogt het behoud van de waardevolle dorpskernen in verschillende deelgemeenten. Tijdens het openbaar onderzoek diende Open Vld plus een bezwaarschrift in. Inhoudelijk konden de liberalen niet instemmen met 2 belangrijke uitgangsprincipes: De plannen voor onteigening van tuinen in de Kloosterstraat te Moortsele, waarbij de kroonlijsthoogte van de gebouwen in de tuinen bovendien meer dan dubbel zo hoog zou mogen zijn, dan de kroonlijsthoogte van de woningen in de Kloosterstraat zelf zag Open vld Plus niet zitten. De partij was ook niet akkoord met de plannen rond een waardevolle vierhoekshoeve aan het begin van de Stationstraat in Scheldewindeke. Het ontwerpplan liet toe dat de hoeve zou mogen afgebroken worden, en de gronden verkaveld worden. Het definitief plan komt grotendeels tegemoet aan de bezwaren. "We zijn tevreden dat de meerderheid die bijsturing doet," reageert Filip Michiels. "De onteigeningen in Moortsele komen er niet. De vierhoekshoeve in Scheldewindeke moet behouden blijven, of na herbouw zal minimaal het oorspronkelijk beeld en typologie bewaard blijven. De verkaveling wordt dus opgeheven".