Skip to content

johan van bever

advertentie
Begin volgend jaar begint de realisatie van het woon- en zorgproject Groot Bewijk in Scheldewindeke. Na de wegenis en riolering start men dan aan de bouw van een RVT, assistentiewoningen en 18 sociale koopwoningen.
De totale realisatie zal zowat vijf jaar in beslag nemen. Het project situeert zich op een 8,78 hectare groot domein in de wijk ‘Groot Bewijk’ tussen de Korenbloemstraat, de Boterbloemstraat, de Turkenhoek en de spoorweg. "We hebben als gemeente 6,2 miljoen euro betaald om de gronden te verwerven," vertellen schepenen Christ Meuleman en Els De Turck. "De gronden waar gebouwd wordt voor wonen, verkopen we terug aan de bouwmaatschappijen en de gronden voor de zorgprojecten stellen we ter beschikking. Dat is dan onze investering in ouderenzorg want de gemeente Oosterzele beschikt niet zelf over een rusthuis". De komende jaren wordt er heel wat gerealiseerd. "De campus De Zilverlinde in Scheldewindeke blijft behouden. Het is het WZC Ter Veldbloemen uit Oosterzele dat er een nieuwbouw optrekt met 60 woongelegenheden. Daarnaast komen er 40 serviceflats in samenwerking met een private partner. Het luik wonen wordt gevormd door de realisatie van 18 sociale koopwoningen, 29 huurappartementen, 37 sociale huur- en koopwoningen en een project van 45 sociale appartementen. Die worden gerealiseerd door verschillende partners.