Skip to content

johan van bever

advertentie
Om de gemeentelijke baantjes hun authenticiteit terug te geven, koos Oosterzele  ervoor om de oude benaming zoals vermeld in de Atlas der Buurtwegen  opnieuw te gebruiken. 


Als proefproject kregen vijftien buurtwegen via een kenmerkend straatnaambordje hun oude, in de vergetelheid geraakte benaming, terug. "Het geeft hen een identiteit en het bestendigt eveneens hun bestaan", zegt schepen Christ Meuleman. Intussen wordt verder gewerkt aan de inventarisatie van alle trage wegen. "Er zijn reeds 2 projectgebieden geïnventariseerd en binnenkort wordt gestart met projectgebied 3, het resterend deel van Balegem en Scheldewindeke". Het aandeel van derde partijen speelt in de realisatie van een rage wegennetwerk een ontzettend grote rol. "Als voorbeeld kan ik de doorgang tussen de Van Thorenburghlaan en de Meerstraat aanhalen. De onderhandelingen hiervoor met onder meer het OCMW van Gent zijn nog steeds niet afgerond, alhoewel die reeds meer dan een jaar geleden zijn opgestart. Dit maakt dat wij veel trager vorderen, dan we zelf willen. Maar het zijn dan ook trage wegen."