Skip to content

johan van bever

advertentie
Het OCMW van Oosterzele wil samenwerken met de psychologische dienst van het OCMW Gent voor psychologische ondersteuning.


OCMW Gent beschikt over een team van ervaren psychologen en is bereid om dit team, tegen een vast uurtarief, in te schakelen in ondersteuning van andere OCMW’s. Cliënten die bij het OCMW aankloppen, hebben vaak af te rekenen met verschillende fysieke en/of psychische problemen. Deze problemen kunnen machteloosheid, woede en verdriet veroorzaken. De psychologen proberen de problemen in kaart te brengen en ze in hun geheel aan te pakken. Bovendien kunnen maatschappelijk werkers ook altijd bij de psychologen terecht voor advies, om mensen met problemen beter te begeleiden. Bijvoorbeeld om de cliënten opnieuw actief in te zetten op de arbeidsmarkt, moeten vaak eerst diverse knelpunten overwonnen worden. Sommige daarvan zijn van psychologische aard. Verslavingen, depressies of andere problemen zorgen ervoor dat mensen nog moeilijk hun weg kunnen vinden in onze samenleving. Door het tekort aan bedden worden patiënten ook steeds sneller ontslaan uit de psychiatrische afdelingen waardoor ze terug op zichzelf aangewezen zijn en het OCMW meer en meer geconfronteerd wordt met deze problematiek. De samenwerking wordt besproken op de OCMW-rad van 10 november.