Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeenteraad van Oosterzele heeft het principevoorstel van Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels unaniem goedgekeurd om de gemeente Oosterzele het SAVE-charter te laten ondertekenen.


Aan de hand van dit charter, dat bestaat uit zeven doelstellingen, wenst de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen. In het voorjaar 2015 had Michiels reeds eerder de vraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen om het SAVE-charter te willen ondertekenen. Daarop werd geantwoord dat verder advies zou worden ingewonnen. “Via dit SAVE-charter wenst de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid via een specifiek SAVE-charter Steden & Gemeenten. Oosterzele tracht inspanningen te doen om een aantal zwarte punten weg te werken… maar er is blijvend werk aan de winkel."