Skip to content

johan van bever

advertentie
Christianne Schreyen werd op de gemeenteraad van Oosterzele gehuldigd omwille van haar staat van dienst. Ze is 40 jaar gemeenteraadslid.


Christianne Schreyen legde op 2 januari 1977 de eed af als “werkend gemeenteraadslid ingevolge de algemene gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976”. Dat deed ze voor toenmalig burgemeester Lucien Van Hecke. Van 1 januari 1989 tot 31 oktober 1997 zetelde ze als schepen; van 1 november 1997 tot 6 oktober 1999 nam Christianne de functie van waarnemend burgemeester op. Daarop aansluitend was Christianne van 7 oktober 1999 tot 31 december 2009 schepen. Op 1 januari 2010 nam Christianne ontslag als schepen en werd zij vervangen door Wilfried Verspeeten. Ze bleef – en blijft - wel nog zetelen in de gemeenteraad.