Skip to content

johan van bever

advertentie
De Provincie heeft het ontwerp 'gewestelijk RUP winning van oppervlaktedelfstoffen Zand en steengroeve Balegro' in Oosterzele gunstig geadviseerd.

Het RUP is gelegen langsheen de N42, ten oosten van de kern van Balegem. Het plangebied omvat de bestaande ontginning waar zowel fijn zand als Balegemse steen ontgonnen wordt. Daarnaast neemt het RUP ook een uitbreidingszone op van ongeveer 17 hectare waarvoor een gefaseerde ontginning vooropgesteld wordt. Balegemse steen is een natuursteen die noodzakelijk is voor de restauratie van gebouwen. De groeve is de enige locatie in Vlaanderen waar deze steen ontgonnen wordt. Ook de zanden die gewonnen worden in de groeve zijn belangrijk, en de bevoorrading van deze vulzanden dient gegarandeerd te worden. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar Balegemse steen voor restauraties en in functie van het verzekeren van de zandbevoorrading in Vlaanderen is een uitbreiding van de groeve noodzakelijk.