Skip to content

johan van bever

advertentie
Het schepencollege van Oosterzele heeft op de gemeenteraad positief gereageerd op het voorstel van de Open Vld plus-fractie voor de oprichting van een gemeentelijk vrijwilligersloket.


Oosterzele kent een bruisend verenigingsleven, met tal van vrijwilligers. "We mogen terecht fier zijn op hen. Zij zorgen er mee voor dat het in onze gemeente aangenaam leven en ontspannen is,” zegt gemeenteraadslid Filiip Michiels. “Vrijwilligers hebben het vandaag echter niet altijd even evident om hun engagement op te nemen," voegt gemeenteraadslid Carine Schamp daar aan toe. "Ze ondervinden nog heel wat drempels. Daarom worden op verschillende niveaus acties ondernomen om deze drempels weg te werken. In ons voorstel hebben we gevraagd dat het bestuur daar zou op inzetten. We zijn blij dat de meerderheid deze handschoen opneemt." Ook in Oosterzele zijn er volgens de raadsleden nog een aantal werkpunten: "Vrijwilligers hebben bij elk evenement opnieuw nog heel wat administratieve procedures te doorlopen. We vragen ons bijvoorbeeld af hoe verenigingen de communicatie voor hun evenementen makkelijker kunnen aankondigen. Nu is voor de aankondiging van elk evenement een bouwvergunningsprocedure nodig om een event aangeplakt te krijgen in het straatbeeld, Voor verschillende administratieve vragen moeten vrijwilligers nu ook terecht bij andere gemeentelijke diensten. Daarom ons voor het inrichten van een uniek gemeentelijk vrijwilligersloket,"