Skip to content

johan van bever

advertentie
De Vlaamse regering heeft een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goedgekeurd voor de Bracht-groeve van de firma Balegro in Oosterzele en stelt hiermee de Balegemse steen veilig.

Het RUP is gelegen langsheen de N42, ten oosten van de kern van Balegem. Het plangebied omvat de bestaande ontginning waar zowel fijn zand als Balegemse steen ontgonnen wordt. Daarnaast neemt het RUP ook een uitbreidingszone op van ongeveer 17 hectare waarvoor een gefaseerde ontginning vooropgesteld wordt. Die steengroeve in Balegem is de enige groeve waar de bekende “Balegemse steen” wordt gewonnen. Dit ruimtelijke uitvoeringsplan is goed nieuws voor de talloze monumenten in Vlaanderen die in Balegemse steen zijn opgetrokken en nood hebben aan restauratie," zegt Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V). "De bestaande reserves van deze steensoort zijn namelijk zeer beperkt. Daarnaast levert de groeve ook zand en beschikt de firma Balegro over de mogelijkheid om recuperatiemateriaal te recycleren."