Skip to content

johan van bever

advertentie
Er zou een twee rotonde komen op de N42, na de rotonde boven de E40, in Gijzenzele.


Het dossier voor de ombouw van de gewestweg N42 tot primaire weg tussen Wetteren en Oombergen is in volle voorbereiding. Na de goedkeuring van het plan MER is het studiebureau gestart met de opmaak en bespreking van de startnota. Voor Wetteren staan in de startnota enkele belangrijke zaken. Enkel het segment van de N42 tussen de E40 en kruispunt 't Vosken in Oombergen wordt heringericht. De huidige 6-taksrotonde boven de E40 wordt behouden. Het profiel tussen de rotonde en de eerste aantakking is een 2x2 met gesloten middenberm. De eerste aantakking bevindt zich ter hoogte van de Gijzenzelestraat in Gijzenzele, op ongeveer 1 km van de E40. De N42 gaat er in tunnel, bovengronds wordt een rotonde voorzien, die onder meer de nieuwe carpoolparking ontsluit. De Krefel-site zal vanuit Wetteren enkel bereikbaar zijn via deze rotonde. De ontsluiting van de Krefel-site voor fietsers wordt nog verder bekeken. AWV onderzoekt de mogelijkheid om aan de noordzijde van de E40 een carpoolparking op grondgebied Wetteren aan te leggen.