Skip to content

johan van bever

advertentie

De seniorenraad van Oosterzele heeft het gemeentebestuur een onderzoeksrapport overhandigd met knelpunten. Er werden 250 senioren bevraagd.

 

De seniorenraad wil graag advies geven. 14 jaar geleden werd al een gelijkaardig rapport opgesteld. Het werd tijd om het eens te actualiseren. Dat gebeurde onder de coördinatie van Paul Cottenie. Uit de bevraging kwamen vier grote knelpunten die overal terugkomen. Een algemeen gehoorde klacht is de onaangepaste snelheid van bestuurders. Een tweede probleem dat voortdurend terugkomt, is het zwerfvuil. Men zou denken dat alle gevoerde acties zoden aan de dijk brengen maar het blijft onwaarschijnlijk wat voor rommel men langs de wegen blijft vinden. Een derde probleem is het parkeren op trottoirs in de centra van de gemeenten. Vooral in de buurt waar veel mensen samenkomen, is er te weinig discipline in het parkeren en wordt er wild geparkeerd. Vaak kunnen voetgangers, laat staan mensen met een kinderwagen of in een rolwagen, niet meer passeren en moet ze midden op straat gaan lopen. Tenslotte is er het onderhoud en de netheid van de wegen en de greppels langs de wegen. In nogal wat straten is er nood aan bijkomend onderhoud. Het gemeentebestuur zal enkele al bestaande cijfers over de problemen terugkoppelen naar de seniorenraad. "Oosterzele telt 170 straten," begint burgemeester Johan Van Durme. In 3 straten wordt maandelijks gecontroleerd op snelheid. We willen dat opdrijven naar 5 straten. In 5 jaar tijd zijn er geen zware ongevallen gebeurd, de N42 niet in beschouwing genomen. Wat het wild parkeren betreft, heeft de politie de opdracht om te verbaliseren. Het kost 110 euro, ook al staat men maar een minuutje verkeerd. Dit wordt verder opgevolgd." Schepen Jan Martens benadrukt dat er veel inspanningen gedaan worden tegen zwerfvuil. "We sensibiliseren en ruimen op. Onze meer dan 30 vrijwilligers raken wel ontmoedigd. Ze zijn nog maar net de straat uit of ze mogen herbeginnen. We willen meer daders betrappen met behulp van camera's en wie betrapt wordt, mag 500 euro boete betalen." Schepen Christ Meuleman roept de bevolking ook op om voor eigen deur te vegen. "Ons gemeentepersoneel kan niet overal zijn. Vaak sturen inwoners een klacht maar zelf ruimen ze niets op."