Skip to content

johan van bever

advertentie
De procedures voor de ontdubbeling van de N42 tussen Wetteren en Zottegem zal nog enkele jaren in beslag nemen.

 
Uit parlementaire navraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) bij mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) blijkt dat de zogenaamde ontdubbeling van de N42 tussen Wetteren en Zottegem nog niet voor morgen is. "Wie de N42 oprijdt komende van de E40 in Wetteren, komt vandaag de dag op een tweebaansweg terecht met de nodige opstoppingen als gevolg," schetst Diependaele de sitiuatie. "Het is echter al jaren de bedoeling om dit stuk van Wetteren, over Oosterzele tot aan Zottegem, op te waarderen tot een vierbaansweg. Naast een verbeterde doorstroming, moet dit ook de verkeersveiligheid verhogen omdat verkeersstromen van elkaar gescheiden zullen worden." Eind 2015 werd de theoretische oefening over de herinrichting van dit wegvak afgerond in de vorm van de plan-MER. Tegen juni wordt de finalisering van de startnota verwacht. Omdat de herinrichting bijkomende ruimte-inname zal vragen, dient een bestemmingswijziging te gebeuren via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. “Naar verluidt zou die procedure opgestart worden in de 2de helft van dit jaar. Reken dan nog een goed jaar voor de afwerking daarvan. Nadien zijn dan ook nog een aantal onteigeningen aan de orde, naar verwachtingen vooral op het noordelijk grondgebied van Oosterzele. Die zouden ten vroegste begin 2019 kunnen aanvangen. De duurtijd van dergelijke onteigeningen is sterk afhankelijk of er al of niet gerechtelijke procedures geopend worden."