Skip to content

johan van bever

advertentie
AGB De Kluize in Oosterzele richt bij wijze van pilootproject/doorstart een tennisclub op.


Naar aanleiding van de aanleg van 3 buitenterreinen in gravel werd in juni 2005 Tennisclub De Kluize boven de doopvont gehouden. In functie van de uitbouw van een echte clubwerking werd naderhand een chalet opgetrokken direct bij de terreinen. De clubwerking kwam omwille van omstandigheden echter nooit voor de volle 100% op gang en ietwat moegestreden gooide het (toenmalige) bestuur van de club de handdoek in april 2016 in de ring. In de schoot van het directiecomité van AGB De Kluize werd naarstig op zoek gegaan naar een manier om de terreinen optimaal te valoriseren en te laten bespelen. In die optiek werden verschillende pistes bewandeld. Zo werd contact gelegd met (florerende) tennisclubs in de regio. Veelal begon het scenario met veel enthousiasme, maar steevast eindigde het op een sisser. Uiteindelijk werd beslist om contact op te nemen met Tennis Vlaanderen en werd een aanvraag ingediend om als AGB De Kluize bij wijze van pilootproject/doorstart een tennisclub op te mogen richten. Het bestuur van Tennis Vlaanderen stemde daarmee in en gaf de toestemming TC De Kluize 2.0 op te richten. Tegelijk werd ook een samenwerking opgestart met tennisschool De Kluize en lesgever Chris Roelandts. De drie tennisvelden achter Sporthal De Kluize in Oosterzele zijn opnieuw in gebruik.