Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeente Oosterzele heeft een communicatievisie met aandacht voor het verenigingsleven ontwikkeld.


Het gaat over een document waarbij de gemeente zijn beschikbare kanalen oplijst samen met toekomstplannen en de mogelijkheden die Oosterzeelse verenigingen hebben om er gebruik van te maken. Achterliggend idee bij de nota is dat niet iedere inwoner online actief is. Daarom zet Oosterzele steeds in op een mix van print en digitaal. Ook persoonlijke contacten met inwoners via onthaalavonden en infovergaderingen worden daarbij niet vergeten. Oosterzele wil het verenigingsleven actief mee ondersteunen. Daarom stelt Oosterzele een aantal van zijn kanalen ter beschikking van de Oosterzeelse verenigingen om hun activiteiten bekend te maken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een eigen pagina beheren op de gemeentelijke website, in de kalender hun activiteiten laten publiceren, een vermelding krijgen in de digitale nieuwsbrief en het infozine dat sinds 2017 achtmaal per jaar in de bussen valt. Het bestuur geeft ook de voorkeur aan affichagekasten in plaats van aanplakborden. Dat is een duurzamer alternatief en houdt de gemeente proper. Daarnaast wil de gemeente ook de defecte lichtkranten vervangen.