Skip to content

johan van bever

advertentie
Vanaf 1 januari worden de afvalbakken voor restafval gewogen en zullen de inwoners van Oosterzele meer betalen naargelang de hoeveelheid afval ze aanbieden. Ook de gft-containers krijgen een chip maar dat heeft geen invloed op de prijs.

Hiermee wil ILvA de hoeveelheid restafval dat in Oosterzele per persoon geproduceerd wordt inperken. De Vlaamse overheid wil dat de hoeveel restafval per inwoner teruggedrongen. Tot op vandaag haalt Oosterzele de limiet niet. "Vorig jaar bood de Oosterzelenaar 127 kilogram restfractie aan, terwijl dat voor de gemiddelde ILvA-bewoner 102 kilogram is.", zegt directeur Bart Rooms. ". "Het excuus dat Oosterzele zo slecht scoort is dat er in de gemeente nog met containers ingezameld wordt. Om de afvalberg in Oosterzele te verkleinen, hebben we besloten om het afval in Oosterzele te wegen." Hiervoor worden de bestaande afvalcontainers die de bevolking gebruikt, voorzien van een chip. De vrachtwagens zullen dan de container herkennen en op die manier kan de bewoner afgerekend worden op zijn individuele aanbieding. "Andere intercommunales die dit systeem invoerden, IDM en IVLA, merkten dat er meteen een stevige daling was van het aangeboden restafval. Dat willen we nu in Oosterzele ook bereiken en naar het gemiddelde van 101 kilogram gaan. Met een campagne willen we de komende maanden de inwoners duidelijk maken welk afval dit precies is."