Skip to content

johan van bever

advertentie
Het OCMW van Oosterzele vraagt de gemeente om de gemeentelijke toelage op geregelde tijdstippen, bijvoorbeeld per kwartaal, door te storten. ,,Op die manier geraakt het OCMW niet aan een tekort aan liquide middelen'' zegt Jan Boagert van SVVO. De uitbetaling, al dan niet gedeeltelijk, van de gemeentelijke bijdrage laat op zich wachten maar levert voorlopig nog geen problemen op. Het OCMW van Oosterzele had in het eerste kwartaal voldoende inkomsten. Dat komt omdat de federale overheid tegenwoordig de subdisies vlotter uitbetaald. Het OCMW zal de zaak bespreken op een volgend overleg met de gemeente.