Skip to content

johan van bever

advertentie
De OCMW-raad van Oosterzele heeft de tarieven vastgesteld voor de gebruikers van nog de op te richten klusjesdienst. Er wordt voor gekozen om de prijs gelijk te schakelen met de prijs van een dienstencheque. Intussen loopt de vacature voor klusjesman of -vrouw tot 6 juni. Er zijn nu al dertig geïnteresseerden.
De klusjesdienst zal enkel klussen uitvoeren bij senioren, ouder dan 80 jaar. De prijs wordt vastgesteld op 7 euro per uur met een vermindering voor mensen met het OMNIO-statuut of met een verhoogde tegemoetkoming. Zij zullen slechts 5 euro betalen.
Raadslid Jan Bogaert wijst er op dat klussen die min of meer in concurrentie gaan met private ondernemingen in sommige gemeenten duurder worden aangerekend. OCMW-voorzitter Hilde De Sutter belooft daarom dat de dienst na een jaar geevalueerd zal worden.