Skip to content

johan van bever

advertentie
Sinds maandag is de tweede fase van de werken in de Meerstraat gestart. Als gevolg van deze werken is het doorgaande verkeer in de Meerstraat niet meer mogelijk. Het kruispunt Achterdries/Hoek ter Hulst blijft toegankelijk tot ongeveer midden maart. Er wordt naar gestreefd om deze werken voor begin juli 2009 af te ronden.