Skip to content

johan van bever

advertentie
Het voorontwerp voor de realisatie van een woonproject in het dorp van Landskouter is klaar. Er komen zes woongelegenheden in pastorijstijl zegt Rita De Loore, de Oosterzeelse vertegenwoordiger in de Merelbeekse Sociale Woningen.

Er komen 2 woongelegenheden met 3 slaapkamers, 3 met 2 slaapkamers en 1 met 1 slaapkamer. Het is de bedoeling om begin volgend jaar met de werken te starten.

Het woonproject grenst aan de gemeenschapszaal van Landskouter. De grond is eigendom van de gemeente. Nu zal de eigendom gesplitst worden. De grond waar het ontmoetingscentrum op staat blijft behouden, het andere gedeelte wordt verkocht aan de Merelbeekse Sociale Woningen.