Skip to content

johan van bever

advertentie

In Oosterzele pleit gemeenteraadslid Virginie Buysse voor betaalbare kinderopvang. In Oosterzele bestaan heel wat initiatieven die voorschoolse opvang voor baby's en peuters tot 3 jaar organiseren. Het blijkt dat heel wat ouders in gelijkaardige leefsituaties verschillende prijzen betalen voor de opvang. De reden is dat de gesubsidieerde initiatieven een ouderbijdrage hanteren die afhankelijk is van het inkomen van de ouder. In de zelfstandige opvangsector is dat vaak niet het geval.

Virginie Buysse vraagt nu om die ongelijkheid weg te werken. Vlaams minister Kathleen Van Brempt besloot om de ouderbijdrage ook in de zelfstandige sector inkomensafhankelijk te maken. De opvanginitiatieven mogen nu zelf kiezen of ze in dit systeem stappen. Buysse hoopt dat alle zelfstandige opvanginitiatieven dat zullen doen en vraagt het gemeentebestuur om dit te promoten.Volgens schepen Christ Meuleman heeft de gemeente niet echt invloed op wat de zelfstandige opvanginitiatieven doen. Kind en Gezin zal dat systeem ook wel aanmoedigen en de gemeente kan wel iets doen in de vorm van communicatie naar de inwoners toe.