Skip to content

johan van bever

advertentie
Het gemeentebestuur Oosterzele heeft een subsidiereglement voor het plaatsen van superisolerend glas en een aanpassing van het subsidiereglement voor het plaatsen van thermische en fotovoltaïsche zonne-installaties en warmtepompsystemen goedgekeurd. Het subsidiebedrag dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt voor energiebesparende maatregelen blijft hetzelfde maar de klemtoon verandert legt schepen Els De Turck uit.

Het gemeentebestuur wil prioriteit geven aan het stimuleren van de inspanningen om energieverlies te vermijden in plaats van het opwekken van hernieuwbare energie. Concreet betekent dit dat men een premie van 10 euro/m² met een maximum van 500 euro per adres kan bekomen voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing in bestaande woningen.

Naast deze nieuwe subsidieregeling wil het gemeentebestuur de toepassing van hernieuwbare energie toch nog blijven stimuleren maar wordt de subsidie voor fotovoltaïsche zonne-installaties aangepast van 750 naar 250 euro.

Oppositiepartij SVVO pleit er voor om de zonnepanelen zoals voorheen te blijven subsidiëren, samen met de isolerende maatregelen. Groen! vindt de maatregel ,,pech voor wiens woning al geïsoleerd is’’.