Skip to content

johan van bever

advertentie
In het OCMW van Oosterzele is men volop bezig met de oprichting van de zorgdraad. Eerder was er al een principieel akkoord om een dergelijke raad op te richten. Er is wel wat gewijzigd aan de doelstellingen.

Preventieve zorgacties organiseren kan niet. De zorgraad wordt nu omschreven als een soort stuurgroep rond zorg, bestaande uit vrijwilligers en professionele zorgverstrekkers, met als doel mee te werken aan het lokaal sociaal beleidsplan en dat plan op te volgen.

Zodra de oprichting bekrachtigd wordt door de gemeenteraad van Oosterzele kunnen de zorgverstrekkers aangeschreven worden met de vraag om in de raad te zetelen. Het is de bedoeling om drie keer per jaar samen te komen.