Skip to content

johan van bever

advertentie
Demoplaats voor composteren geopend
Op de grens van Gijzenzele met Gontrode, op de Vierhoekhoeve in de Brielstraat van Gijzenzele, is een democompostplaats geopend.

Zowel de gemeente Oosterzele als Melle participeren in het project. Ook het provinciebestuur, Vlaanderen en Europa droegen een financieel steentje bij. Het initiatief zelf komt van de vzw Boerderijklassen. 

Er werd twee jaar aan gewerkt vertelt Hilde De Sutter van de Boerderijklassen. Eerst kwam er een educatief wandelpad rond de boerderij.  Nu is er een demonstratieplaats voor composteren bijgekomen. Elke tweede zaterdag van de maand staan de compostmeesters ter beschikking. Er is ook een compostklaslokaal voor kinderen uit het lager onderwijs.

Melle had vroeger op het containerpark een compostwerking maar toen die locatie niet langer toegestaan werd viel de werking volgens schepen van Leefmilieu Dirk Gistelinck stil. De gemeente Melle werkt dan ook graag mee aan dit initiatief. Zowel Melle als Oosterzele zullen jaarlijks een bedrag geven in de werking van de demoplaats.