Skip to content

johan van bever

advertentie
Balegem-centrum ingewandeld
In Balegem is het vernieuwde dorpscentrum ingewandeld.

De werken begonnen in februari 2007. Twee jaar lang hebben de bewoners rekening moeten houden met de grootschalige collectorwerken. Het gemeentebestuur van Oosterzele maakte van de gelegenheid gebruik om de straten een nieuwe inrichting te geven.

De werken liepen niet altijd van een leien dakje. In de Stationsstraat van Scheldewindeke waren er problemen met de bereikbaarheid en in het Gootje in Balegem is de grond zo waterrijk dat de aanleg van buizen sterk bemoeilijkt en vertraagd werd. Houte, de Balegemstraat en andere straten gingen beduidend sneller vooruit.

De gemeente verfraaide de wegenis en de pleintjes en nam snelheidsremmende maatregelen. Zo is de Balegemstraat een zone 30 geworden. De straten werden versmald zodat het verkeer wel trager moet rijden. Verkeersveiligheid begint echter altijd bij de weggebruiker zelf zegt schepen van Openbare Werken Christ Meuleman.

De voetgangers hebben meer plaats gekregen en tussen Balegem en Scheldewindeke kwam er een fietspad. Schepen Meuleman waarschuwt dat er streng gecontroleerd zal worden op foutparkeren. Dat is nergens meer voor nodig want het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Balegem is sterk toegenomen.