Skip to content

johan van bever

advertentie
De tien verzorgenden van het OCMW van Oosterzele hebben in het afgelopen jaar samen 7.760 uren gezinszorg gegeven. Dat staat in het jaarverslag van de dienst Gezinszorg. Deze dienst bedient 45 klanten, waarvan 13 nieuwe. Het zijn voornamelijk alleenstaande vrouwen.

Vaak wordt een beroep gedaan op de dienst wanneer men dient te herstellen na een ziekenhuisopname. De grootste groep van de klanten is tussen 80 en 90 jaar oud. Slechts 8 klanten zijn jonger dan 60.

OCMW-voorzitter Hilde De Sutter wil de dienst beter bekend maken bij de bevolking van Oosterzele. Dat zal gebeuren via de poetsdienst. De werking zal ook in de binnenkort op te richten zorgraad besproken worden.